त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय


अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
 2074/02/10

विज्ञापन नंं १६÷२०७३÷०७७४ (बढुवा) मा आवेदनग गर्ने उम्मेदवारहरुको
नामावली प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/07

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय विज्ञापन सम्वन्धी संशोधित सूचना...

डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/07 त्रि. वि. कर्मचारीको नियुक्ति तथा वढुवाको सिफारिश सम्वन्धी विनियम २०७३ मा संशोधित ः डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३-२-०६

सूचना

त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयवाट मिति २०७३ फागुन १८ गते को गो.प.मा प्रकाशित सूचना अनुसार विज्ञापन नं. १८/०७३/०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत समावेशी तर्फको अपाङ्ग(दृष्टियुक्त) भनिएकोमा दृष्टियुक्त भन्ने शब्द हटाइएकोले सम्वन्धित सवैका जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. ८।२०७२–०७३ र विज्ञापन नं. ७।२०७२–०७३ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तगर्तका विभिन्न क्याम्पसका लागि त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं. ८।२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) र विज्ञापन नं. ७।२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत भूगोल शिक्षा र स्पेशल निड्स एजुकेशन विषयको   उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोल.... डाउन्लोड गर्नुहोस